pijl

Wat wordt er gedaan tijdens de woningopname en wat moet ik doen?

Tijdens de woningopname wordt de woning ingemeten. De maten worden genomen van muren, ramen, deuren, daken en vloeren. Daarnaast wordt er gekeken of isolatie en isolatiediktes vastgesteld kunnen worden. Ook wordt er bekeken welke type beglazing er in alle kozijnen zit en uit welk materiaal de kozijnen zijn opgebouwd.

De technische installaties worden bekeken. De gegevens van de verwarmingsinstallatie en de warm tapwater installatie (vaak is dit een gecombineerde CV ketel) worden vastgelegd. Daarnaast, voor zover van toepassing worden de gegeven van de ventilatie unit, zonneboiler, zonnepanelen, close-in boilers, heet water kraan en airco(‘s), verzameld. Met name voor de zonnepanelen, heatpipes (panelen voor zonneboiler) en airco is het goed als technische specificaties en/of rekeningen schriftelijk beschikbaar zijn tijdens de opname. Indien dit niet het geval is dan is dat geen probleem maar er worden dan aannames in de berekening meegenomen welke bijna altijd ongunstiger zijn dan de werkelijkheid.

Alle ruimtes moeten tijdens de opname toegankelijk zijn, ook de vliering indien deze middels een vlizotrap bereikbaar is.

Kruipruimtes, voor zover bereikbaar, dienen ook te worden meegenomen in de opname, het is handig als deze van te voren zijn vrij gemaakt.

Het is prettig als ramen en deuren goed zijn in te meten, dat wil zeggen dat luxaflex, lamellen en gordijnen niet in de weg zitten om van kozijn tot kozijn te kunnen meten.

De sturing (veelal kamer thermostaat) van de verwarming en eventuele regeleenheden voor de ventilatie dienen vastgelegd te worden (d.m.v. foto’s).

De beschikbaarheid van plattegronden, voorkomt vertraging.

Laat een bericht achter - aantal berichten: 0

Bent u de eerste die reageert?Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf acht in cijfers: